ידיעון האיגוד- אוקטובר 2009

ידיעון האיגוד 
- אוקטובר 2009

 

שלום חברים אנו מתכבדים להגיש לכם את הירחון הראשון אשר יציג בפני חברי האיגוד את החדשות בתחום רישוי הרכב בישראל.

 

כמו כן נעביר אליכם מידע מה צופה לנו העתיד בתחום זה.

 

בדיקות רכב למקצוע 300+301 – עדכון הוראת נוהל 47

 

לכל העוסקים בבדיקות רכב לאחר תאונה ניתנת האפשרות מעתה לבדוק רכב מעל 4 טון, הבדיקה מחייבת הצטיידות במכשור מתאים לבדיקת משאיות ובדיקת מעבדה מוסמכת (טכניון או מכון התקנים) לציוד זה. בקשות לרישיון זה יש להגיש למפקח האזורי.

 

העברת סמכויות מעמדה אחת במשרדי הרישוי למכוני הרישוי

 

בנוסף לשינויי צמיגים, צבע, מנוע, והסרת מנגנון נהיגה, נוספו בינתיים עוד שתי פעולות שנוכל לבצע במכונים

הסרת וו גרירה והסרת מנגנון לנכה. בקרוב יועברו למכוני הרישוי סמכויות נוספות ועל כך נקבל הוראות נוהל מעודכנות ועדכון המחיר.

 

בדיקת זיהום אויר לרכב מעל שנת ייצור 1995

 

לפתחה של וועדת הכלכלה עומדת בקשה של המשרד לאיכות הסביבה ומשרד התחבורה לשינוי התקנה המחייבת בדיקת זהום אויר , רכבים אלו יהיו חייבים בבדיקת זהום אויר עפ"י הוראות ייצרן הרכב לצורך כך פועל האיגוד לעדכן את תוכנות הרישוי על מנת לאפשר בדיקה זו, הבדיקה תכנס לתוקף לאחר אישור וועדת הכלכלה של הכנסת וקביעת מחיר לבדיקה זו.

 

 בדיקת זיהום אויר לרכב מתחת לשנת ייצור 1995

 

התקנה לרכבים משנות ייצור אלו משתנה ובשעת בדיקת הרישוי השנתי בנוסף לבדיקת ה-חד תחמוצת הפחמן (CO1) ייבדק  גם ה-HC (הידרו קארבון) לקראת בדיקה זו יעודכנו התוכנות ,הבדיקה תכנס לתוקף לאחר אישור וועדת הכלכלה של הכנסת וקביעת מחיר לבדיקה זו.

 

 

 

 

 

בדיקת עשן לרכב דיזל

 

לאחר דיונים ארוכים עם משרד התחבורה והמשרד לאיכות הסביבה הונחה סוף סוף ההצעה לשנות את שיטת בדיקת העשן לרכב דיזל ומעבר לבדיקה עפ"י התקן האירופאי, בדיקה זו בהאצה חופשית לא תצריך יותר את השימוש בדינמומטר שילדה . בדיקה זו הנעשית ע"י האצת המנוע שלוש פעמים למרב הסיבובים ובדיקת עכירות העשן ביחידות   K(1-) עפ"י הוראות ייצרן הרכב. איגוד מכוני הרישוי ידאג לעדכן את תוכנות הרישוי בהוראות יצרני הרכב הרלוונטיות עפ"י דגם הרכב והמנוע.

 

הטבעת שלטי זיהוי – רענון הוראת

 

ביום ה-11/10/09 נשלחה הודעה על רענון הוראת הנוהל ובה מצוין כי את לוחיות הזיהוי יטביע רק המנהל המקצועי לייצור והטבעת לוחיות הזיהוי, לאחר שיחה עם ראש תחום ייצור סחר ויבוא מובהר כי ההטבעה יכולה להיעשות בהשגחתו ותחת פיקוחו של המנהל המקצועי ואין הוא חייב בעצמו להטביע את השילוט האמור.

 

רישום מד המרחק ברכב בשעת הרישוי השנתי

 

עפ"י החלטת הכנסת החל מה- 1/1/10 ירשם בשעת המבחן השנתי מד המרחק בקילומטר אשר עבר הרכב המגיע לרישוי שנתי, בשעת המבחן ירשום הבוחן בעמדת זיהוי הרכב את המרחק בק"מ אשר עבר הרכב ויחתים את מביא הרכב על אמיתות הרשום במונה, בימים הקרובים יחל "פיילוט" במספר מכונים לבדיקת השידור ממכוני הרישוי לאגף המידע במשרד התחבורה. עבור פעולה זו נגבה מחיר אשר יקבע ונמצא כרגע בדיון מול המחלקה הכלכלית של משרד התחבורה.

 

קוד עומס ומהירות לצמיגי הרכב

 

לכל כלי הרכב החל משנת ייצור 2008 ירשם ברישיון הרכב קוד מהירות וקוד עומס מותר , בבדיקה השנתית יבדקו מכוני הרישוי את הרשום בדופן הצמיג בהשוואה לרשום ברישיון הרכב , בדיקה זו תחל לאחר קבלת הוראת נוהל מעודכנת ותוספת מחיר לרישוי.

בנוסף ועפ"י החלטת מנכ"ל משרד התחבורה נבחרה שנה זו כשנת הצמיג והוסמכה וועדה מיוחדת לבחון כמה הצעות לגבי הטיפול, המכירה, השימוש והסחר בצמיגים משומשים תת הוועדה בראשות יושב ראש איגוד מכוני הרישוי המליצה לאסור את המכירה והסחר בצמיגים משומשים שגילם מעל 24 חודש.

 

עד כאן הידיעון לחודש זה, נשוב ונעדכן אתכם בידיעון הבא.

 

 

 

 

 

                                                                                           בתודה

                                                                                         אבי גלנצר

                                                                                        יו"ר האיגוד

 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה

חדשות רכב

לוגו אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד