הצעות חוק חדשות בתחום הרכב

הצעות חוק חדשות בתחום הרכב

 

הצעת חוק חדשה לשינוי חוק המכר

רכישה בתום לב תתייחס גם ללקוח שלא רכש את הרכב מסוחר מכוניות רשום

 

מעשי המרמה והזיוף בענף הרכב אינם חדשים. לקוחות רבים שרכשו ברבות השנים רכב משומש נפלו קורבנות למעשים פליליים, וזאת על אף שרבים מהם נקטו בכל אמצעי ההגנה האפשריים. כיום, גם אם ננקטו כל אמצעי ההגנה האפשריים, עדיין רוכש הרכב נמצא בבעיה קשה במידה ולאחר הרכישה נתגלו זיופים, עיקולים ושאר מרעין בישין שלא ניתן היה לגלותם לפני הרכישה.

בכדי לשנות מצב אבסורדי זה, הוגשה לאחרונה הצעת חוק חדשה לתיקון חוק המכר, וזאת ע"י 6 חברי כנסת (חמי דורון, רוני בריזון, יגאל יאסינוב, אתי לבני, אילן ליבוביץ ואהוד רצאבי).

חברי הכנסת טוענים בהצעתם כי חלק ניכר מהציבור שרוכש כלי רכב שלא מסוחרים, עושה זאת לאחר בירור זכויות הבעלות וצדדים שלישיים ברשות הרישוי, ברשם המשכונות וכן ברשם החברות. חברי הכנסת מבקשים לשנות את התייחסות החוק לרוכש במצב זה, כך שהחוק יתייחס אליו כמי שרכש את הרכב בתום לב. כמובן שהתייחסות שכזאת תהיה רק לאחר שהוכח שרוכש הרכב נקט בכל הצעדים האפשריים לבירור זכויות הבעלות ברכב. הגדרת 'תום הלב' תיעשה במקרים אלו בהתאם לתקנת השוק, וזאת אף אם המוכר איננו סוחר אלא אדם פרטי. בדרך זו יימצא פתרון למצוקת רבים אשר נפלו קורבן למעשי מרמה וזיוף של גנבי כלי רכב, ואשר החוק הקיים איננו מסדיר זכויותיהם בכלי הרכב.

 

השינוי המוצע בחוק הוא כדלהלן:

 

תיקון סעיף 34 1.בחוק המכר, התשכ"ח-1968, האמור בסעיף 34 יסומן "(א)" ואחריו יבוא: "(ב) נמכר כלי רכב מנועי כמשמעותו בפקודת התעבורה [נוסח חדש], התשכ"א-1961[1] (להלן – הרכב), עוברת הבעלות לקונה נקיה מכל שעבוד, עיקול וזכות אחרת ברכב, אף אם המוכר לא היה בעל הרכב או לא היה זכאי להעבירו כאמור, ובלבד שהקונה קנה וקיבל את הרכב לחזקתו בתום לב ולאחר שוידא אצל רשות הרישוי כי המוכר הוא הבעלים של הרכב וכי אין לצדדים שלישיים זכויות ברכב על פי רישומי רשם המשכונות ורשם החברות."

 

הצעת חוק לשינוי הסטטוס של רכב המיועד להסעת תלמידים

יתווספו שלטי אזהרה ופנסים, וייאסר לעוקפו בעת שדלתותיו פתוחות

 

רכבים המיועדים להסעת תלמידים זוכים בהרבה מאוד ממדינות העולם להתייחסות מיוחדת בתקינה, וזאת מאחר שמדובר בתלמידים שעלולים להיפגע בעת שהם עולים, יורדים או בעת שהם שוהים באוטובוס – במהלך הנסיעה. 

התקינה המיוחדת בולטת במיוחד בארה"ב, שם יש תקינה נפרדת לחלוטין לאוטובוסים אלו. החקיקה הפדרלית מחייבת מפרט טכני שונה לאוטובוסים אלו (תוך התאמתם לתלמידים), וכן שימוש באמצעי זהירות מיוחדים המיועדים להבטיח את שלומם של הילדים בעת העלייה והירידה מהאוטובוס.

בארץ לא הייתה עד היום התייחסות מיוחדת לאוטובוסים אלו מבחינת המפרט הטכני ואמצעי הזהירות האחרים. חבר הכנסת שאול יהלום (מהמפדל) מבקש לשנות את התייחסות החוק לאוטובוסים הללו. בדברי ההסבר לחוק, ח"כ יהלום טוען כי מטרת הצעת החוק היא להגן על הילדים המשתמשים בהסעות. לדבריו, בעת העלאת והורדת התלמידים נחסם כמעט לגמרי, שדה הראיה של הנהג העוקף את האוטובוס והוא אינו יכול לראות אם ילד עומד לחצות את הכביש.

על פי הצעת החוק יחול איסור מוחלט על חידוש וקבלת רשיון לרכב הסעות תלמידים, ללא התקנת שלושה אמצעים בחלק האחורי של האוטובוס: שלט "עצור" שיוצג רק בעת העלאת והורדת נוסעים, פנסים מהבהבים אשר יפעלו בעת העלאת והורדת הנוסעים, ושלט מיוחד המציין כי הרכב משמש להסעת תלמידים.

מוצע לקבוע איסור מוחלט על עקיפת רכב המוריד או מעלה תלמידים, אם הוצג שלט ה"עצור" והבהבו הפנסים.

ח"כ יהלום מדגיש כי ההסדר המוצע בהצעת חוק זו קיים גם בארצות אחרות.

 

להלן עיקרי ההצעה לשינוי פקודת התעבורה:

 

הוספת סעיף 2א   -  רכב המסיע תלמידים                                                                              

2א. (א) ברשיון הרכב של רכב המשמש להסעת תלמידים, ירשם שהוא מיועד להסעת תלמידים (להלן – רכב המיועד להסעת תלמידים).

(ב) לא ינתן רשיון רכב לרכב המיועד להסעת תלמידים ולא יחודש רשיון כאמור, אלא אם הותקנו עליו האמצעים הבאים:

(1) שלט הזהה לתמרור המציין חובה לעצור, המוצב בחלון האחורי של הרכב בכל עת שאחת מדלתות הרכב המיועד להסעת תלמידים פתוחה;

(2) פנסים אשר יהבהבו בכל עת שאחת מדלתות הרכב המיועד להסעת תלמידים פתוחה;

(3) שלט בגודל 50X50 ובו יופיעו המילים "הסעת תלמידים" המוצב בחלון האחורי של הרכב להסעת תלמידים."

הוספת סעיף 64ג   "איסור עקיפת רכב המיועד להסעת תלמידים"

64ג. (א) העוקף רכב המיועד להסעת תלמידים, המסומן בשלט כאמור בסעיף 2א(ב)(1) וכשפנסיו מהבהבים כאמור בסעיף 2א(ב)(2), דינו – 1000 שקלים חדשים."

<![endif]>

להחזיק אפוד מגן ברכב

 

אחוז לא מבוטל מתאונות הדרכים נגרמות דווקא בשולי הדרכים, וזאת בעת שאחד מנוסעי הרכב יוצא מהרכב לצורך ביצוע פעולות שונות בשולי הדרך (החלפת גלגל עם נקר, תיקון תקלה, סיוע לאדם אחר וכו'). דווקא בזמן זה, הסיכוי להיפגע ע"י רכב חולף היא גדולה מאוד, ובפרט בשעות חשיכה ו/או תנאי מזג אוויר גרועים. כך, לדוגמא, בשנת 2002 אירעו 46 תאונות קטלניות הקשורות בשולי הדרך בהן נהרגו 67 בני אדם (!).  כ-  40% מהנפגעים הללו מקורם בתאונות שנגרמו כתוצאה מפגיעה ברכב או הולך רגל בשולי הכביש.

אחד מהאמצעים המקובלים בעולם המערבי להפחתת מספר ההרוגים בשולי הדרך הוא באמצעות שימוש באפוד זוהר. השימוש באפוד זה בכלל, ובשעות החשיכה בפרט, מאפשר לזהות ולהבחין באנשים הנמצאים מחוץ לרכב, וכך למנוע תאונות דרכים מיותרות. בבדיקות שנערכו נמצא ששימוש באפוד בשעת חשיכה מאפשר להגדיל את טווח הזיהוי של לובש האפוד מטווח של כ-40 מטר לטווח של כ-200 מטר. הזיהוי הוא, לפיכך, מוקדם יותר, ויאפשר זמן תגובה רב יותר לנהג ב שיזהה את האדם הנמצא בשולי הכביש.

בהיבט זה ראוי לציין, כי בשנת 2002 12% מההרוגים בתאונות הדרכים בישראל נפגעו בתאונות בשולי הכביש, פי 4 ממספר האנשים שנהרגו בשל מהירות מופרזת, למרות זאת, העלות והמשאבים שמושקעים במניעת התופעה של נסיעה במהירות מופרזת עולים לאין שיעור על המשאבים שהופנו עד היום למניעת תאונות המתרחשות בכל הקשור לשולי הכביש. לנוכח עובדה זו, ברי כי החלת החובה להחזיק אפוד זוהר בכל רכב הינו צעד חיוני מהמעלה הראשונה שכן מדובר במוצר בטיחותי חשוב, המושג בעלות נמוכה.

לנוכח הממצאים הללו, הגיש ח"כ גלעד ארדן (ליכוד) הצעת חוק לשינוי פקודת התעבורה, כשהמטרה היא שגם בישראל 'יאומץ' האפוד הזוהר, וכל נהג יחוייב לשים אותו ברכב ולהשתמש בו בעת הצורך.

 

לאמץ את החקיקה שמיושמת בחלק ממדינות אירופה

 

דוגמא לחשיבות השימוש באפוד זוהר ניתן ללמוד מאירופה, שם בשנתיים האחרונות ישנה תופעה רחבה של הכרה בחשיבות השימוש באפוד הזוהר. מנתונים שהתקבלו ממדינות שונות באירופה עולה,כי 15% מההרוגים בתאונות דרכים באירופה הם הולכי רגל וכ-40% ממספר תאונות הדרכים בהם מעורבים הולכי רגל מתרחשות בשעות החשכה. 40% מהנהגים שהיו מעורבים בתאונות דרכים אלה טענו כי כלל לא הבחינו בהולך הרגל. נתונים אלה מדברים בעד עצמם ומבטאים את החיוניות בשימוש באפוד זוהר. כתוצאה מכך, ארגונים אירופאיים רבים הפועלים בתחום בטיחות הדרכים,ממליצים לחייב כי בכל רכב יימצא אפוד זוהר כחלק מציוד החובה הסטנדרטי שקיים בכל רכב.

תופעה זו, באה כבר לידי ביטוי גם בחקיקה במדינות שונות באירופה.כך למשל,באיטליה החל מאפריל 2004 ובספרד החל מנובמבר 2004, תהיה חובה להחזיק אפוד זוהר בכל רכב כחלק בלתי נפרד מהציוד הבסיסי בכל רכב.

חשוב להדגיש, כי האפוד אומנם מחזיר אור בשעת חשכה אולם ישנה חשיבות לשימוש בו גם בשעות היום שכן האפוד נושא פסים זוהרים המאפשרים זיהוי קל ונוח של לובש האפוד. החלת החובה על החזקת אפוד זוהר בכל רכב תהווה נשק נוסף במלחמה ובמאבק היומיומי בתאונות הדרכים, וזאת בעלות נמוכה השווה לכל נפש שעשויה להציל חיים ולמנוע תאונות באמצעות פריט פשוט ומבלי להשקיע סכומי עתק בפיתוח תשתיות.

 

הצעת החוק לתיקון פקודת התעבורה

 

בפקודת התעבורה יתווסף סעיף 65א - "חובת אחזקה ושימוש באפוד זוהר"

65א. (א) ברכב מנועי, למעט אופנוע, יימצא אפוד זוהר העומד בדרישות שיקבע שר התחבורה.

(ב) נוהג רכב או נוסע ברכב, הנמצא מחוץ לרכב, בסמוך לכביש או בשולי דרך שאינה דרך עירונית, לשם תיקון הרכב או לשם בדיקתו, ילבש אפוד זוהר כאמור בסעיף קטן (א).

(ג) יצאו מהרכב יותר מנוסע אחד בעת הטיפול בתיקון הרכב או בדיקתו, תחול החובה ללבוש אפוד זוהר על מי שעוסק בתיקון הרכב או בדיקתו, ויתר הנוסעים יתרחקו מהכביש ככל שניתן

מתוך - רכב ותחבורה

הדפסשלח לחבר
לוגו אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד