מכון בדיקת הרכב טעה? המכון ישלם

ביהמ"ש לתביעות קטנות, בגיבוי בית המשפט המחוזי, חייבו לאחרונה מכון לבדיקת רכב לשלם פיצוי בגין ליקוים חמורים שלא התגלו במהלך בדיקה לקנייה.

 

תאור המקרה

 

הגב' שרוף אליאורה ביקשה לרכוש רכב משומש, ולפני הרכישה היא פנתה למכון קומפיוטסט אוטו סנטר בנס ציונה לבדיקת הרכב ואיתור הליקויים בו. בסיום הבדיקה, הונפק לשרוף "טופס סיכום אחיד", המסכם את הממצאים הטכניים של הבדיקה, וממנו עלה כי קיימים ליקויים ברכב ובחלקי הפח - ליקויים שסווגו כבעלי משמעות שולית או נמוכה. לאור תוצאות הבדיקה, רכשה שרוף את הרכב בתמורה למחיר המחירון שלו, באותה עת, ושילמה תמורתו סכום של 75,000 ש"ח. זמן קצר לאחר רכישת הרכב, הבחינה שרוף המאוכזבת בתקלות חוזרות ונשנות ברכבה. רק בחלוף שלושה חודשים, הובררה סיבת התקלות, שמקורן בנזק קשה שנגרם למכונית בעקבות תאונה.

שרוף ערכה בבדיקה שלאחר מעשה, והתייעצה עם מומחה רכב מטעמה, שמאי הרכב אפרים מוהר, שמצא כי בשילדת הרכב קימיים ליקויים בעלי משמעות גבוהה, אשר התבטאו בין היתר בסימני פגיעה בשלדת הרכב ונזק לתא המנוע, עקב תאונות. שרוף צירפה לכתב תביעתה, את חוות דעתו של מוהר, ממנה עלה כי שוויו של הרכב בשל הליקויים הנוספים שהתגלו בו, מגיע לסכום של 60,000 שקל בלבד.

בית משפט לתביעות קטנות מצא, כי הבדיקה שנערכה במכון הבדיקה בנס ציונה היתה רשלנית, בין השאר לאור עדותו של המומחה מטעם המשיבה, מר אפרים מוהר, לפיה: "את הפגמים שלא נזכרו בדוח נס ציונה, חצי בוחן היה יכול לגלותם". עוד קבע ביהמ"ש, כי "למקרא ממצאי הבדיקה שנעשתה בנס ציונה על-פי הדוח המסכם, איני סבור כי אדם בר דעת רגיל שאינו מצוי בעסקי מכוניות ומוסכים, יכול היה להבין ממצאים אלו כי הרכב עבר תאונה, אשר גרמה להורדתו מהכביש".

 

האם "טופס הסיכום האחיד" מספק אינפורמציה מלאה?

 

מכון הבדיקה ערער על פסק הדין וטען כי עניינה תנאי כתב האחריות, עליו חתמה האשה, המסייגים את אחריותן של המערערות, רק לאיתור הליקויים, ומוציאות מחשבון כל אחריות לעניין משמעותם.

טענה נוספת שהעלה המכון נוגעת 'להסתכנותה מרצון' של שרוף, אשר ידעה כי היא רוכשת מכונית שעברה תאונה, אך לא טרחה לבדוק במוסך מוסמך, את משמעות הליקויים שהתגלו ברכב וחומרתם.

מכון הבדיקה טען עוד, כי שלושת החודשים שחלפו בין שתי הבדיקות מנתקות את הקשר הסיבתי בין התקלות החוזרות ונשנות ברכב ובין הבדיקה במכון הבדיקה בנס ציונה. כמו כן נטען כנגד קיומו של קשר סיבתי בין ביצוע הבדיקה ובין רכישת המכונית.

שופטת ביהמ"ש המחוזי בתל אביב, יהודית שטופמן, דחתה את הערעור וקבעה כי מכון הבדיקה יפצה את האישה בסכום של  17,800 שקל, כפי שקבע ביהמ"ש לתביעות קטנות, ובנוסף ישלם לתובעת הוצאות משפט בסך 6,000 שקל.

 

* מאת אורון חדי, באדיבות אתר NFC

הדפסשלח לחבר
לוגו אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד