טיפול בפניות הציבור

מחלקת פניות הציבור מייצגת אזרחים בעלי רכב מול בעלי מכוני רישוי / בדיקה בכל רחבי הארץ.
תלונות נגד מכוני בדיקה ורישוי מטופלות יחד עם איגוד המוסכים

נוהל הגשת התלונה

* פניות / תלונות מתקבלות בכתב ובאמצעות הדואר בלבד.
* את התלונה יש להגיש מודפסת וב- 2 עותקים.
* חובה לצרף את כל המסמכים הנוגעים למקרה: העתקי חשבוניות/קבלות, טפסי בדיקה ו/או כל 
  מסמך רלוונטי אחר, היכול/ים לתמוך בתענות המועלות בתלונה.
* יש למלא את פרטי מכון הרישוי / הבדיקה, לתאר את המקרה, ולפרט את התביעה במושגים
  כספיים או מושגים מדידים אחרים.
* על התלונה יש לחתום בשם וחתימת המלין, לציין ת.ז. , כתובת למשלוח דואר ופרטיהתקשרות
  מלאים.
* את הפניה יש לשלוח לאיגוד מכוני הרישוי, רח' בקר 23 א.ת. ישן ראשל"צ. מיקוד 75359.
* עדכון לגבי מצב הטיפול בפנייה יישלח בדואר עד 14 ימי עסקים מיום קבלתה.

 תהליך הטיפול

תלונות המגיעות למחלקה מטופלות בהתאם לתקנון תוך שמירה על החוק, טוהר המידות ומדיניות האיגוד, וזאת באופן הבא:

* קבלת התלונה, ווידוא הפרטים והקריטריונים לשם פתיחת תיק תלונה בו יירשם כל התהליך,
  התכתבות, הבדיקה, חוות הדעת וכדומה.
* קיום בדיקה יסודית של התלונה והמסמכים המצורפים אליה.
* בדיקת החוק, הנהלים והתקנות המתאימות.
* העברת התלונה אל הגורם הנילון (בעל המכון) לשם קבלת תגובה רשמית
* עדכון ותגובות ביניים לצדדים.
* טיפול בכל תלונה מתבצע במגוון דרכים, כולל קיום שיחות בירור עם הגורמים המעורבים, ניסיון
  לפתירת המחלוקת, פשרה בין הצדדים ואף בדיקות חוות דעת מקצועיות נוספות, תוך הערת
  תשומת לב הצדדיםלהבטים שונים של המוסכמות והחוקים הרלוונטיים למקרה.
* הצדדים מיודעים ומקבלים עדכונים במשך כל תהליך הטיפול.
* זמן הטיפול הממוצע בתלונה הוא כ- 30 ימי עבודה. מחלוקות רבות נפתרות בשלב זה.

במידה והמחלוקת אינה נפתרת, היא מועברת אל מוסד הבוררות הארצי של איגוד המוסכים, אשר יהיה אחראי להביא לסיום המחלוקת באמצעות ועדות טכניות מקצועיות ומוסמכות ע"י:

* פתיחת תיק בוררות וקביעת מועד לקיומה.
* הזמנת הצדדים והגורמים המעורבים לקיום הבוררות, נתינת עדויות וכדומה.
* עריכת חקירה מקיפה בתיק כולל שיחות ופגישות בירור עם כל הגורמים המעורבים בתלונה.
* בדיקות מקצועיות (במידת הצורך ולפי שיקול הועדה).
* קביעה והכרעה, לגבי ממצאי ומסקנות החקירה, במישור הפרטי, לצדדים הנוגעים בדבר.

 ** הגשת תלונה לאגוד וטיפול בה אינם כרוכים בתשלום. תלונות אשר מועברות לטיפול ממוסד
    הבוררות כרוכות בתשלום דמי טיפול.

 

                                                באדיבות איגוד המוסכים בישראל

 

 

 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה

פניות הציבור- תלונות

לוגו אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד