מסמכים הנדרשים לרישוי רכב בזמן מבחן רישוי (טסט)

1. רישיון רכב – אגרה משולמת (המוחתמת בחותמת בנק) ו/או באמצעות האינטרנט ומצוין ששולמה האגרה.
2. תעודה מזהה של הבעל הרשום ברישיון רכב.
3. תעודה מזהה גם של נהג הרכב + יפויי כוח.
4. כאשר הבעל הרשום ברישיון הרכב הוא חברה יש לקבל ייפוי כוח וחותמת חברה.
5. תעודת ביטוח בתוקף חתומה בחותמת הבנק (לא חייבת להיות על שם בעל הרכב)
6. במידה וקיימים בבעלות הרכב בעלים נוספים חובה גם ייפוי כוח מהבעלים הנוספים הרשומים ברישיון הרכב.
7. רכב חדש שהגדרתו פרטי / ופרטי דו שימושי פטור ממבחן רישוי בשנה הראשונה, חייב לשלם את אגרת הרישוי בלבד.
8. במקרה ואבדה או הושחתה תווית הכשירות ניתן לקבל תווית חדשה באחד ממכוני הרישוי בארץ לאחר ביצוע זיהוי הרכב ע"י בוחן רכב תמורת תשלום.
9. אישורי תיקון ממוסך מורשה בצירוף חשבונית מס ו/ או קבלה ו/ או צילום כרטיס תיקון חובה להמציא למבחן חוזר לאחר שנכשל הרכב על אחד מהליקויים הבאים: כוון גלגלים, בלמים, סרן קדמי, מערכת היגוי,  או/ וכפי שיידרש ע"י בוחן הרכב בתום מבחן הרישוי הראשון.

באם הרכב חוזר למבחן חוזר והתיקון אינו מושלם חייב בעל הרכב להמציא אישור תיקון נוסף + חשבונית/ קבלה/ ו – או צילום כרטיס עבודה.

10. קבלת אישורים בפקס אסורה.
11. תוקף כל אישור 30 יום מיום הוצאתו.
12. רכב שהתחיל במכון רישוי טסט אינו יכול לעבור למכון אחר רק לאחר 30 יום.
13. תוקף אישורים:
1.13 אישור רכב מיושן בתוקף 90 יום מתאריך הוצאתו.
2.13 אישור בלמים בתוקף 90 יום מתאריך הוצאתו.
3.13 אישור פנאומטי בתוקף 90 יום מיום הוצאתו.
4.13 אישור בוחן מורשה למפגעי זיהום אוויר בתוקף 30 יום מיום הוצאתו.
5.13 טופס תיקונים 11 חודש.

14. כל רכב המותקן עליו מנוף או כל מתקן הרמה חייב באישור מהנדס בודק של משרד העבודה. האישור ניתן ל-14 חודש.
15. אישור הפעלה לרכב בבית ספר נהיגה מטעם המפקח על בתי ספר לנהיגה במשרד הרישוי בתוקף עד 31/12
16. אישור מוסך למונית בתום 10 שנים משנת ייצורה, סה"כ ניתן להפעיל מונית 12  שנים.
17. אישור הפעלה לרכב גרירה וחילוץ – מטעם המפקח על המוסכים ושירותי גרירה במשרד התחבורה עד 31/12.
18. אישור הפעלה מטעם המפקח על התעבורה בתוקף עד 31/12 למונית/ אוטובוסים לסוגיהם.
19.  רכב מדברי – אישור הפעלה מטעם המפקח על התעבורה בתוקף 31/12.
20. רכב גרירה וחילוץ  שמלאו לו 19 שנים מלאות ומשקלו הכולל מעל 16000 ק"ג חייב להמציא בהגיעו למבחן רישוי אישור ממעבדה מוסמכת בנוסף לאישור רכב מיושן + אישור פנאומטי + אישור מהנדס בודק של משרד העבודה על מתקני ההרמה.
21.הודעה על אי שימוש ברכב (הורדה מהכביש) עקב בדיקה יזומה: חייב להמציא אישור תיקון ממוסך מורשה על הליקויים הבאים: הגה, בלמים, סרן קדמי וכיוון גלגלים כתנאי לבדיקה במכון רישוי.
22.הודעה על אי שימוש ברכב עקב תאונת דרכים: חייב להמציא אישור תיקון ממוסך מורשה על הליקויים הבאים: הגה, בלמים, סרן קדמי וכיוון גלגלים כתנאי לבדיקה במכון רישוי, וכן אישור שמאי רכב + תמונות + אישור תיקון מפחח רכב מורשה, ואישור ממעבדה מוסמכת.
23.רכב שנכשל על ליקוי מסוכן לא יקבל אורכה לצורך תיקונים ויפונה למוסך בגרירה בלבד.

 בהצלחה,

באדיבות - עדי כספי - רב בוחן ומרצה בתחומי רכב ורישוי.

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
לוגו אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד