רשיון רכב - חידוש / ביטוח , אגרות
אחת לשנה על בעל הרכב לשלם את האגרה לחידוש רשיון הרכב ולבצע בדיקת (טסט) כשירות לרכב.
הערה: לא ניתן לבטל רשיון רכב לרכב מעוקל או משועבד.
 • רכב חדש פרטי בלבד פטור בתום השנה הראשונה ממבחן שנתי (טסט) אבל חייב באגרה - סכומי האגרה משתנים!
 • רכב שמלאו לו 15 שנים חייב גם באישור תקינות מערכת הבלמים ממוסך מורשה
פעמיים בשנה
 • רכב מיושן (רכב פרטי או רכב מסחרי עד 6 טון למעט טרקטור גרור, אוטובוס, אשר מלאו לו 19 שנה משנת יצורו), רשיונו תקף ל-6 חודשים בלבד וחייב בדיקה במכון רישוי (טסט) פעמיים בשנה לחידוש הרשיון, יש להמציא אישור ממוסך על תקינות הרכב. רכב מיושן אשר לא עבר מבחן שנה, ולא שילם אגרת רכב חייב במעבדה מוסמכת
 • רכב אספנות: רכב יכול להפוך לרכב אספנות כאשר סוג הרכב: אופנוע, רכב נוסעים פרטי, פרטי דו שימושי, רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 4,000 ק"ג. מלאו לו 30 שנים משנת ייצורו. רכב אספנות לא ינוע בדרך בשעות 07:00 עד 09:00 בימים א' עד ה' שהם ימי חול. התנועה מותרת בשעות הבוקר בימי חג, מועד, שבת וחול המועד. רכב אספנות לא ישמש את צרכי עיסוקו של בעלו. רכב אספנות הוא רכב שצויין ברשיון הרכב שהוא רכב אספנות. לרישום ברשיון לרכב העונה על התנאים כאמור, על בעל הרכב לפנות למשרד הרישוי עם תעודת זהות ורשיון הרכב (יש להמציא רשיון רכב רק אם הרשיון בתוקף). לאחר קבלת רשיון רכב אספנות על בעל הרכב לפנות למתקין לוחיות להחלפת לוחית הרכב כך שתכלול את המילים רכב אספנות. רכב אספנות פטור מתשלום אגרה בעד תקופה שבה לא היה רשיון הרכב תקף. הפטור חל גם ללא הפקדת הרשיון (וגם כשהרכב היה מבוטל לפי תקנות). רכב אספנות שאינו בתוקף שנה ומעלה מבוטל - בהתאם לתקנות. לרכב אספנות מבוצע טסט פעמיים בשנה. בעל רכב אספנות יציג בעת בדיקת כשירות לתנועה במכון הרישוי - תעודה מאת מוסך מורשה, בנוסח שקבעה הרשות (אגף הרכב), כי הרכב נבדק ונמצא תקין תוך 3 חודשים לפני מועד הבדיקה. את אישור המוסך יש להציג פעם אחת בשנה (כאשר ברשיון הרכב רשום שלטסט יש להציג אישור מוסך. אם בעל רכב אספנות אינו מבצע טסט פעמיים בשנה - עליו להציג למכון הרישוי אישור קודם של המוסך, אשר הוצא לא יותר מאשר שנה ממועד הטסט הנוכחי.
צו ירושה:
 • בהעדר צו ירושה או צו קיום צואה יפנה אחד מהיורשים בן משפחה מדרגה ראשונה, בן זוג, בנים, הורים, אחים של המנוח, לאחר הצגת תעודת פטירה לקבלת כפל/ חידוש ניתן באופן חד פעמי לקבל הפניה לחידוש/ או לכפל יש לעדכן במסוף צו להדפסה
 • ניתן לתת רשיון פעם אחת ליורשים גם אם חלפה יותר משנה מתאריך הפטירה
אובדן גמור
רכב ששמאי רכב קבע לגביו שהוא יצא מכלל שימוש או שהנזק הגולמי בו הוא 60% ומעלה משווי הרכב שמאי, הרכב חייב לדווח לרשות הרישוי על כך בטופס שקבע בצירוף רשיון הרכב תוך 15 יום ורשות הרישוי יבטל את הרכב ולא ינתן ולא יחודש רשיון לרכב באובדן גמור.

ביטול רשיון רכב
רכב שיצא מכלל שימוש מחמת התיישן שפורק וכו' חייב בעל הרכב הרשום לפנות למשרד הרישוי הקרוב למקום מגוריו עם תעודת זהות בעל הרכב ורשיון הרכב ולהחזיר את רשיון הרכב. לא ניתן לחדש תנועתו של רכב שבוטל.

הורדה מהכביש
רכבים שבקורת דרכים יזומה ע"י המשטרה או ניידת הבטיחות שנמצאו בהם ליקויים בטיחותיים ואינם תקנים הם חייבים לדווח למשרד הרישוי ולתת לנהג טופס שנקבע כי הרכב מורד מהכביש ורשיונו מבוטל. לאחר שיתוקנו כל הליקויים הרכב חייב להיבדק במכון רישוי. רכב שהיה מעורב בתאונת דרכים חייב בדיקה גם במעבדה מוסמכת.

ייפוי כוח
ייפוי כוח שנערך מחץ לתחומה של מדינת ישראל חייב להיות מאומת ע"י נציג דיפלומטית או קונסולרית של מדינת ישראל. אין תוקף לייפוי כוח שנערך בפני עו"ד זר בכל מקרה יהיה צורך להציג את ייפוי כוח המקורי.

מי רשאי לקבל פטור מאגרות רישוי:
 • נכה, המחזיק ברשותו רכב פרטי פרטי דו-שימושי, מסחרי אופנוע או אופניים עם מנוע עזר
 • טרקטור חקלאי - אזרח הממציא אישור ממשרד החקלאות המאשר שהטרקטור ישמש כטרקטור חקלאי
 • דיפלומטים
 • ארגוני האו"ם
 • אגודות צדקה


יש מקרים בהם מוחזר החלק היחסי של אגרת הרישוי לבעל הרכב:
 • אובדן גמור
 • גניבת רכב
 • העברה לשטחי הרש"פ
 • תשלום כפול או נכות לפי אישור של לשכת הבריאות
יש למלא ולהגיש טופס החזר תשלום רכב   בצירוף צילום צ'ק ריק - למשרד הרישוי הקרוב למקום מגוריך.
לרכב גנוב או באובדן גמור - ניתן למסור פרטי חשבון הבנק לחברת הביטוח, החלק היחסי יוחזר לחשבון הבנק.

מתוך אתר משרד התחבורה WWW.MOT.GOV
הדפסשלח לחברהוסף תגובה
לוגו אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד